Estes son algúns exemplos dos nosos traballos en cementerios: